Tyveri

Tørresnor
tømt

”Et par
cowboybukser, en hvid BH og tre par dametrusser er stjålet fra tørresnoren Kildevej
nr. XX natten til lørdag. Evt. oplysninger bedes henvendt til Nyborg Politi.”

Bekendtgørelsen
stod under Dags Dato på lokalsiden i Fyns Stiftstidende en dag i 1990.

Jeg måtte
smile, da jeg læste bekendtgørelsen. Det var åbenbart ikke det værste sted, jeg
havde valgt at bo, hvis det var så betydningsfuldt, at det skulle i avisen, at
en tørresnor var blevet ribbet. Det
måtte være verdens fredeligste sted.

Ti år senere
byggede en udenlandsdansker en villa på vejen. Den blev udstyret med
tyverialarmer og projektører både ud til vejen og til vandsiden, hvor der er en
offentlig sti langs med skrænten ned til vandet.

Vi naboer undrede
os over al det sikkerhedsudstyr. Det var for meget, syntes vi og fandt det
provokerende. Det signalerede mistillid over for det omgivende samfund.

Igen ti år
senere har jeg ændret holdning, desværre. Nu er mit hus nøjagtig lige så
”alarmeret”, som det, jeg tidligere syntes var for meget.

To indbrud er
begrundelsen. Det sidste foregik midt på den blanke formiddag, hvor huset var kortvarigt
forladt. Alle alarmer var koblet til, og kameraerne afslører to unge mænd entre
muren fra vandsiden iført hætter og koben. Hætten falder af den ene, og hans
ansigt kan ses tydeligt, men det afficerer ham ikke synderligt. Uden for
kameraernes synsfelt blev to havedøre smadret, strømmen kortsluttet, så
kameraerne stoppede optagelserne, og de udvalgte varer båret ud. Politiet blev
tilkaldt og fik overdraget optagelserne med tyveknægtene. Siden er der intet
sket i sagen.

Danskerne er
verdensmestre i tillid. Det er bevist gennem videnskabelige undersøgelser, som
man kan have tillid til!

I 2005 blev
der i 86 lande over hele kloden foretaget en undersøgelse af den enkelte
borgers tillid til andre mennesker. Den form for tillid, der er målt, er social
tillid til forskel fra individuel tillid. Danskerne topper listen. 78 % af de
adspurgte i Danmark stoler på de fleste andre mennesker. De nordiske lande
topper i øvrigt listen suverænt.

I den anden
ende af listen ligger Brasilien med 5 %, altså en ud af tyve tror på de fleste
andre mennesker.

Når det
drejer sig om tillid til vigtige institutioner i samfundet topper Danmark igen
listen med 84 %. Vi tror altså på, at politi, regering, retsvæsen og den
offentlige administration gør deres arbejde ordentligt og følger love og regler
for deres område.

Sydafrika
scorer bundkarakter i internationale undersøgelser med kun 11,8 %. Det tal
forklarer, hvorfor private, bevæbnede vagtværn gennem de seneste årtier er
vokset i antal og størrelse, så de overgår militæret i landet. Et kontant
udtryk for mistillid til samfundet.

Vi er altså
stadig så heldige, at vi lever i tillidssamfundet Danmark, men tilliden er
kommet under beskydning fra mange sider. Vores tillidsfulde samfund bliver
angrebet af udefrakommende tyvebander og banditter, som er vokset op i en helt
anderledes kultur, hvor social tillid ikke har nogen fremtrædende plads i
opdragelsen eller undervisningssystemet, som er de områder, hvor den sociale
træning primært foregår. Det er lande, der er hærget af korruption som en helt
uundgåelig effekt af manglende tillid generelt til samfundets fundamentale
funktioner. Korruption og tillid er omvendt parallelle størrelser.

Social tillid
er ”arvelig” og den er ”hårdfør”. Det er en holdning til tilværelsen og andre
mennesker, der er vokset frem i befolkningen gennem århundreder, og den
gennemsyrer alle forhold i samfundet. Den kan ikke bare indføres ved lov.

Tillid er en
ressource i et samfund, og hvad det angår, er Danmark et særdeles rigt land.
Men rigdommen skal plejes.

Bedragere og
snydere vil altid optræde på den offentlige scene. Stein Bagger og IT-Factory
faldt med et brag, da den økonomiske krise indtraf i 2008. Fribyttere af det
format kan man næppe beskytte sig imod, men det er enkeltstående tilfælde.

Det er
nødvendigt at fokusere på at bevare et højt niveau af social tillid, men afsløringer
af alvorlige tillidsbrist i offentlige institutioner de senere år forekommer
mig at have slidt alvorligt på beholdningen.

En højt anset
borgmester i Farum led samme skæbne som Bagger.
Takket være en skarpslebet presse blev hans lemfældige omgang med
offentlige midler afsløret. Den politiske facade slog revner.

Når det
afsløres, at kommunale myndigheder i årevis har overhørt advarsler om misbrug
og misrøgt af børn, så rystes borgernes tillid til systemet alvorligt.

Bankkrak på
stribe efter 2008, da den økonomiske boble sprang med et brag, der kunne høres
over hele verden, har tæret på tilliden. Økonomisk ruin for mange mennesker er
følgen af 14 danske bankkrak, som er et resultat af griskhed og dårlig ledelse.
Tilliden smuldrer.

Når SKAT må
nedlægge en hel afdeling til bekæmpelse af økonomisk kriminalitet, fordi embedsmændene
har anvendt trusler og metoder, der er uforenelige reglerne, så må
alarmklokkerne kime.

Efter 14
dages kampe i det Sorte Tårn i september 2011 fremkom regeringen med det nye
regeringsgrundlag. ”Et Danmark, der står sammen” var løftet til den kommende
regeringsperiode. Den overskrift signalerer tillid og sammenhold.

Status Quo to
år efter?

Splittede
partier i opbrud, lock out og strejker og politikere, der jagter popularitet
med smarte udtalelser, der ikke holder vand, er iøjnefaldende. Løftebrud må
være det ord, der er anvendt flest gange i beskrivelsen af den nuværende
regering.

Brudte løfter
øger presset på den sociale tillid.

Dags
Dato-rubrik juli 2013:

Tyveri af
tillid.